Spravovaný majetek

Chcete, aby vám ubylo starostí? Máte problém s investicemi a nevíte, jak to bude v budoucnosti? Máte rádi originální řešení a přístupy? Možná by pro vás bylo vhodné založit si svěřenský fond.

A jak to celé funguje?

Oddělený a vyčleněný majetek z vlastnictví zakladatel převede do aktiva, zvaného svěřenský fond. Může jít o cokoli – dům, finance, akcie. Je třeba také jmenovat toho, kdo se bude o vše starat, tedy správce, a také obmyšleného, který bude užívat dividend a zisků v budoucnosti. A vzhledem k tomu, že jde o zcela individuální záležitost, je třeba upravit veškeré účely, důvody a jiné. Všem písemnostem a bodům musíte věnovat dostatečnou pozornost, protože některé změny mohou být i velice složité, mnohdy i zhola nemožné.

Ohodnoťte příspěvek