Chiromantii mnozí lidé nedůvěřují

Věštění z ruky neboli chiromantii mnozí lidé považují za pochybnou záležitost, které nelze důvěřovat. Přitom je nesporné, že lidská jedinečnost se projevuje právě v čárách na dlani, které jsou neopakovatelné, nelze najít dalšího člověka, který by měl stejné čáry. Osud našich životů je zkrátka vepsaný do dlaní, ať tomu věříme či nikoli.

Daktyloskopie potvrzuje jedinečnost lidské dlaně

Z tohoto faktu vychází také forenzní věda daktyloskopie, což je vlastně nauka o papilárních liniích na prstech, dlaních a ploskách nohou. Jedná se o velmi levnou a přitom velmi spolehlivou metodu, která v dobách před testy DNA dokázala odhalit celou řadu zločinců. Jedním z prvních vědců, kteří daktyloskopii prosazovali byl český vědec Jan Evangelista Purkyně.